Mga Uri Ng Pananaliksik

Ibigay Ang Mga Uri Ng Pananaliksik Brainly Ph Mobile Legends

Ang pananaliksik ay isang proseso ng pagkuha ng impormasyon tungkol sa isang partikular na paksa. Sa pamamagitan nito, maaaring makakuha ng mga detalye tulad ng uri ng pananaliksik, mga katangian, mga halimbawa, atbp. Maaaring gamitin ang pananaliksik para sa mga layuning pang-akademiko, pang-negosyo, pampulitika, atbp. Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang mga uri ng pananaliksik at kung paano sila magkakaiba.

Mga Uri ng Pananaliksik

Ang mga pananaliksik ay maaaring maging iba’t ibang uri depende sa layunin nito. Ang mga sumusunod ay ilan sa mga pinaka-karaniwang uri ng pananaliksik na ginagamit sa mga siyentipiko, mananaliksik, at mga guro.

Read More

Kwalitatibong Pananaliksik

Ang kwalitatibong pananaliksik ay naglalayong makakuha ng mga karanasan at opinyon ng mga tao tungkol sa isang partikular na paksa. Karaniwang ginagamit ito sa mga paksang pangkultura, sosyal, at pang-akademiko. Ang mga paraan ng kwalitatibong pananaliksik ay karaniwang mga interbyu, mga grupo ng pag-uusap, o mga istatistika.

Kwantitatibong Pananaliksik

Ang kwantitatibong pananaliksik ay naglalayong makakuha ng mga numerikong datos tungkol sa isang partikular na paksa. Karaniwang ginagamit ito sa mga paksang pang-ekonomiya, siyentipiko, at pang-akademiko. Ang mga paraan ng kwantitatibong pananaliksik ay karaniwang mga survey, mga pag-aaral ng kaso, o mga eksperimento.

Eksperimental na Pananaliksik

Ang eksperimental na pananaliksik ay naglalayong makakuha ng mga datos tungkol sa mga resulta ng isang eksperimento. Ang mga paraan ng eksperimental na pananaliksik ay karaniwang mga survey, mga pag-aaral ng kaso, mga lab experimento, mga pag-aaral ng pag-uugali, o mga observational na pag-aaral.

Deskriptib na Pananaliksik

Ang deskriptib na pananaliksik ay naglalayong makakuha ng mga detalye tungkol sa isang partikular na paksa. Karaniwang ginagamit ito sa mga paksang pang-ekonomiya, siyentipiko, at pang-akademiko. Ang mga paraan ng deskriptib na pananaliksik ay karaniwang mga survey, mga pag-aaral ng kaso, mga lab experimento, mga pag-aaral ng pag-uugali, o mga observational na pag-aaral.

Analitikal na Pananaliksik

Ang analitikal na pananaliksik ay naglalayong makakuha ng mga datos tungkol sa mga relasyon sa pagitan ng mga variable. Karaniwang ginagamit ito sa mga paksang pang-ekonomiya, siyentipiko, at pang-akademiko. Ang mga paraan ng analitikal na pananaliksik ay karaniwang mga survey, mga pag-aaral ng kaso, mga lab experimento, mga pag-aaral ng pag-uugali, o mga observational na pag-aaral.

Hispanikal na Pananaliksik

Ang hispanikal na pananaliksik ay naglalayong makakuha ng mga datos tungkol sa mga pagbabago sa pagitan ng mga variable sa panahon. Karaniwang ginagamit ito sa mga paksang pang-ekonomiya, siyentipiko, at pang-akademiko. Ang mga paraan ng hispanikal na pananaliksik ay karaniwang mga survey, mga pag-aaral ng kaso, mga lab experimento, mga pag-aaral ng pag-uugali, o mga observational na pag-aaral.

Mga Halimbawa

Ang mga sumusunod ay ilan sa mga halimbawa ng mga uri ng pananaliksik:

  • Isang kwalitatibong pananaliksik na naglalayong makakuha ng mga karanasan ng mga guro tungkol sa mas epektibong pamamahala sa silid-aralan.
  • Isang kwantitatibong pananaliksik na naglalayong makakuha ng mga numerikong datos tungkol sa pagtaas ng bilang ng mga mag-aaral sa isang paaralang kolehiyo.
  • Isang eksperimental na pananaliksik na naglalayong makakuha ng mga datos tungkol sa epekto ng paglalaro ng video games sa pag-unlad ng mga bata.
  • Isang deskriptib na pananaliksik na naglalayong makakuha ng mga detalye tungkol sa pagpapahalaga ng mga magulang sa kanilang mga anak.
  • Isang analitikal na pananaliksik na naglalayong makakuha ng mga datos tungkol sa mga relasyon sa pagitan ng kita at gastos ng mga tao.
  • Isang hispanikal na pananaliksik na naglalayong makakuha ng mga datos tungkol sa epekto ng paglalaro ng video games sa pag-unlad ng mga bata sa loob ng isang taon.

Konklusyon

Ang pananaliksik ay isang mahalagang bahagi ng proseso ng pag-aaral. Maaaring gamitin ng mga mananaliksik ang iba’t ibang mga uri ng pananaliksik para sa kanilang layunin. Ang mga uri ng pananaliksik ay kwalitatibo, kwantitatibo, eksperimental, deskriptib, analitikal, at hispanikal. Ang bawat isa ay may iba’t ibang mga halimbawa at mga paraan ng paggamit. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa iba’t ibang mga uri ng pananaliksik, maaari silang gumamit ng tamang uri para sa kanilang layunin.

Related posts