Mga Salik Na Nakakaapekto Sa Supply

 

Mga Salik Na Nakakaapekto Sa Supply Halimbawa

Ano ang Supply?

Ang supply ay ang dami ng mga produkto o serbisyo na magagamit sa isang partikular na oras. Ang supply ay maaaring magbago ayon sa mga salik tulad ng presyo, dami ng paggawa, at pagbabago sa mga kagustuhan ng mamimili. Ang supply ay maaaring magbago sa pamamagitan ng pagdaragdag o pagtanggal ng mga produkto at serbisyo mula sa merkado. Ang mga produkto at serbisyo na ibinigay sa merkado ay nagpapakita ng supply.

Read More

Mga Salik na Nakakaapekto sa Supply

Ang supply ay maaaring magbago dahil sa maraming mga salik. Ang mga mahahalagang salik na nakakaapekto sa supply ay kabilang ang mga sumusunod:

Presyo ng Input

Ang presyo ng input ay maaaring maging isang salik na nakakaapekto sa supply. Ang mga input ay mga bagay na kailangan ng mga negosyo upang makabuo ng produkto. Ang pagtaas ng presyo ng mga input ay maaaring maging sanhi ng pagtaas ng presyo ng produkto, na nagpapahintulot sa mga negosyo na magpadala ng mas mababa supply. Sa kabilang banda, ang pagbaba ng presyo ng mga input ay maaaring maging sanhi ng pagbaba ng presyo ng produkto, na nagpapahintulot sa mga negosyo na magpadala ng mas maraming supply.

Dami ng Paggawa

Ang dami ng paggawa ay maaaring maging isang salik na nakakaapekto sa supply. Ang pagtaas ng dami ng paggawa ay maaaring maging sanhi ng mas maraming produkto na magagamit, na nagpapahintulot sa mga negosyo na magpadala ng mas maraming supply. Sa kabilang banda, ang pagbaba ng dami ng paggawa ay maaaring maging sanhi ng mas mababang supply, na nagpapahintulot sa mga negosyo na magpadala ng mas mababa supply.

Pagbabago sa Mga Kagustuhan ng Mamimili

Ang pagbabago sa mga kagustuhan ng mamimili ay maaaring maging isang salik na nakakaapekto sa supply. Ang pagtaas ng kagustuhan ng mamimili para sa isang produkto ay maaaring maging sanhi ng pagtaas ng demand para sa produkto, na nagpapahintulot sa mga negosyo na magpadala ng mas maraming supply. Sa kabilang banda, ang pagbaba ng kagustuhan ng mamimili para sa isang produkto ay maaaring maging sanhi ng pagbaba ng demand para sa produkto, na nagpapahintulot sa mga negosyo na magpadala ng mas mababa supply.

Presyo ng Produkto

Ang presyo ng produkto ay maaaring maging isang salik na nakakaapekto sa supply. Ang pagtaas ng presyo ng produkto ay maaaring maging sanhi ng pagtaas ng demand para sa produkto, na nagpapahintulot sa mga negosyo na magpadala ng mas maraming supply. Sa kabilang banda, ang pagbaba ng presyo ng produkto ay maaaring maging sanhi ng pagbaba ng demand para sa produkto, na nagpapahintulot sa mga negosyo na magpadala ng mas mababa supply.

Konklusyon

Ang supply ay maaaring magbago dahil sa maraming mga salik tulad ng presyo ng input, dami ng paggawa, pagbabago sa mga kagustuhan ng mamimili, at presyo ng produkto. Ang mga negosyo ay maaaring magpadala ng mas maraming o mas mababa supply depende sa kung paano nakakaapekto ang mga salik sa presyo, dami ng paggawa, at pagbabago sa mga kagustuhan ng mamimili. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga salik na ito, ang mga negosyo ay maaaring mag-adjust ng supply upang masagap ang demand.

Related posts