Pangngalan Halimbawa Sa Tagalog

Pangngalan The Learning Corner

Ang pangngalan ay isa sa mga pangunahing salita at sangkap sa wika. Ang mga pangngalan ay tumutukoy sa tao, bagay, lugar, pangyayari, o ideya. Ang mga pangngalan ay binubuo ng mga panlapi, panuri, at mga salungat. Ang mga pangngalan ay may tatlong uri – di-pantay, pantay, at di-pantay na panlapi. Ang mga pangngalan ay maaaring maging pangngalan ng tao, pangngalan ng lugar, pangngalan ng bagay, o pangngalan ng ideya. Sa sumusunod na halimbawa ay ipapakita ang mga pangngalan sa Tagalog.

Di-pantay na Pangngalan Halimbawa

Ang mga di-pantay na pangngalan ay may isang panlapi lamang. Halimbawa ng mga di-pantay na pangngalan ay ang mga sumusunod: tao, lugar, bagay, ideya. Halimbawa:

Read More
 • Tao – Maria, Juan, Pedro
 • Lugar – Maynila, Cavite, Laguna
 • Bagay – mesa, silya, lamesa
 • Ideya – pag-ibig, karunungan, kaalaman

Pantay na Pangngalan Halimbawa

Ang mga pantay na pangngalan ay may dalawang panlapi. Halimbawa ng mga pantay na pangngalan ay ang mga sumusunod: tao-babae, lugar-kabahayan, bagay-alokasiyon, ideya-pagkilala. Halimbawa:

 • Tao-babae – Maria, Juana, Pedra
 • Lugar-kabahayan – Maynilad, Cavited, Lagunad
 • Bagay-alokasiyon – mesad, silyad, lamesad
 • Ideya-pagkilala – pag-ibigd, karunungand, kaalamand

Di-pantay na Panlapi na Pangngalan Halimbawa

Ang mga di-pantay na panlapi na pangngalan ay may tatlong panlapi. Halimbawa ng mga di-pantay na panlapi na pangngalan ay ang mga sumusunod: tao-lalaki-matanda, lugar-kabahayan-mayaman, bagay-alokasiyon-sari-sari, ideya-pagkilala-pagbabagong-buhay. Halimbawa:

 • Tao-lalaki-matanda – Juanito, Pedroso, Marcelino
 • Lugar-kabahayan-mayaman – Maynilado, Cavitedo, Lagunado
 • Bagay-alokasiyon-sari-sari – mesado, silyado, lamesado
 • Ideya-pagkilala-pagbabagong-buhay – pag-ibigdo, karunungando, kaalamando

Konklusyon

Ang mga pangngalan ay isa sa mga pinaka-simpleng bahagi ng wika. Ang mga pangngalan ay binubuo ng mga panlapi, panuri, at salungat. Sa Tagalog, mayroong tatlong uri ng mga pangngalan – di-pantay, pantay, at di-pantay na panlapi. Ang mga halimbawa ng mga pangngalan sa Tagalog ay ipinakita sa itaas. Ang pag-unawa sa mga pangngalan ay mahalaga para sa pag-unawa sa wika. Ang pag-unawa sa mga pangngalan ay mahalaga sa paggamit ng wika nang tama at epektibo.

Related posts