Kabihasnang Sumer: Isang Pagtatagpo Ng Panahon At Kultura

Kabihasnang Sumer

Ang Kabihasnang Sumer ay isang antigong sibilisasyon na nakatagpo sa Mesopotamia, isang rehiyon sa hilagang-silangang asya. Ang sibilisasyon ay nagsimula sa pagitan ng ika-4500 at ika-3100 B.C., na naging unang sibilisasyon sa daigdig na nakapagtatag ng isang pamahalaan at nakapagtatag ng mga pamayanang may kasarinlan. Sa kabila ng pagbabago na naganap sa mga panahon, ang mga elemento ng kabihasnang sumer ay nakalipas sa iba’t ibang anyo.

Mga Elemento ng Kabihasnang Sumer

Ang mga elemento ng Kabihasnang Sumer ay binubuo ng mga arkitektura, sining, literatura, pananalig at politika. Ang arkitektura ay nagbibigay ng isang huwaran ng kung paano kumilos ang mga Sumerian sa kabila ng mga pagbabago na naganap sa mga panahon. Ang mga halimbawa ng mga Sumerian na arkitektura ay ang terrace farming, irrigation, pagtatayo ng mga palasyo at pagtatayo ng mga pagawaan.

Read More

Mga Palasyo ng Kabihasnang Sumer

Ang mga palasyo ng Kabihasnang Sumer ay binubuo ng mga gusali na ginawa mula sa bato, adobe at mga materyales ng kahoy. Ang mga gusali ay mayroong mga silid, koridor at mga kuwarto na may malalaking bintana at mga hakbang. Ang mga palasyo ay mayroon ding mga istruktura na may mga dekorasyon. Ang mga dekorasyon ay kadalasang may kinalaman sa mga diyos at diyosa, at mga mitolohikong tao.

Sining ng Kabihasnang Sumer

Ang sining ng Kabihasnang Sumer ay binubuo ng mga kanta, sayaw, musika, at dula. Ang mga kanta ay ginawa mula sa mga salitang Sumerian at mga salitang Akkadian. Ang mga Sumerian ay mayroon ding mga sayaw. Ang mga sayaw ay ginagamit para ipahayag ang pagmamahal, kaligayahan at galit. Ang mga Sumerian din ay nag-alay ng mga musikal na pamamaraan sa mga diyos. Ang mga dula ay ginagamit para ipahayag ang mga kwento ng mga diyos at mga tao.

Literatura ng Kabihasnang Sumer

Ang mga literatura ng Kabihasnang Sumer ay binubuo ng mga epiko, mitolohiya, at mga kwento. Ang mga epiko ay mga kwento ng mga tao, diyos at diyosa, at mga sakuna. Ang mga epiko ay binubuo ng mga salita at mga tunog. Ang mga mitolohiya ay mga kwento tungkol sa mga diyos at diyosa at kung paano sila nakapagpapatuloy sa mundo. Ang mga kwento ay binubuo ng mga salita, musika, at mga larawan.

Pananalig ng Kabihasnang Sumer

Ang mga pananalig ng Kabihasnang Sumer ay binubuo ng mga diyos at diyosa. Ang mga Sumerian ay naniniwala na mayroon silang mga diyos na nagpapatakbo ng lahat ng bagay. Naniniwala sila na ang lahat ng bagay ay may isang diyos na nagpapatakbo nito. Ang mga diyos ay iniaalay ng mga Sumerian ng mga kaluluwa, mga alay, at mga regalo. Ang mga panalangin ay iniaalay sa mga diyos para sa iba’t ibang mga bagay.

Politika ng Kabihasnang Sumer

Ang politika ng Kabihasnang Sumer ay binubuo ng mga pamahalaan at mga panuntunan. Ang mga pamahalaan ay mayroon ng mga lider na namamahala sa lahat ng mga tao sa loob ng sibilisasyon. Ang mga lider ay binubuo ng mga hari, mga prinsipe, mga lalawigan at mga gobernador. Ang mga panuntunan ay binubuo ng mga batas na nagbibigay ng mga tuntunin sa pag-uugali ng mga tao sa loob ng sibilisasyon.

Konklusyon

Ang Kabihasnang Sumer ay isang antigong sibilisasyon na nakatagpo sa Mesopotamia. Ang sibilisasyon ay nagbibigay ng isang huwaran kung paano kumilos ang mga tao sa kabila ng pagbabago sa mga panahon. Ang mga elemento ng Kabihasnang Sumer ay binubuo ng mga arkitektura, sining, literatura, pananalig at politika. Ang mga elemento na ito ay ipinamalas ng mga Sumerian sa pamamagitan ng mga pagtatayo ng mga palasyo, mga kanta, sayaw, musika, at dula, mga epiko, mitolohiya, at mga kwento, at mga pananalig sa mga diyos. Ang politika ng Kabihasnang Sumer ay binubuo ng mga pamahalaan at mga panuntunan. Sa pamamagitan ng mga elemento ng Kabihasnang Sumer, nagkaroon ang tao ng isang bagong pagtingin sa mundo at sa kung paano sila mamamalagi sa mundo.

Related posts