Pangunahing Impormal Na Sektor: Kahalagahan Nito Sa Ekonomiya Ng Pilipinas

Impormal na Sektor YouTube

Ang impormal na sektor ng ekonomiya ay ang bahagi ng ekonomiya na hindi naka-register sa mga ahensiya ng gobyerno o sa mga pribadong organisasyon. Ito ay binubuo ng mga maliliit na negosyo at mga indibidwal na may kakayahang mag-negosyo sa mga produkto at serbisyo, ngunit walang isang opisyal na pagrehistro o pagpapatunay ng katayuan nito bilang isang negosyo. Ang impormal na sektor ay isang mahalagang bahagi ng ekonomiya ng Pilipinas, na mayroon itong malaking impluwensya sa pagpapaunlad ng bansa. Ang pag-unlad ng impormal na sektor ay makakatulong sa pagpapalakas ng ekonomiya at sa pagbibigay ng trabaho sa mga Pilipino.

Mga Bentahe ng Impormal na Sektor

Ang impormal na sektor ay maaaring magbigay ng maraming positibong bentahe sa ekonomiya ng Pilipinas. Isa sa mga bentahe nito ay ang pagbibigay ng mga trabahong part-time o full-time, na maaaring makatulong sa mga Pilipino na may mababang kita. Ang impormal na sektor ay maaaring magbigay ng mga trabaho sa mga nag-iisa, mga may pamilya, mga babaeng nag-iisang ina, at mga may kapansanan na nangangailangan ng tulong sa pagkakaroon ng trabaho. Ang impormal na sektor ay maaaring magbigay ng pangkabuhayan sa mga taong hindi karapat-dapat upang makakuha ng isang regular na trabaho. Maaari rin itong maging isang mapagkukunan ng pagkakakitaan para sa mga magsasaka at mga mangingisda.

Read More

Pagpapaunlad ng Impormal na Sektor

Ang pagpapaunlad ng impormal na sektor ay mahalaga sa pagpapalakas ng ekonomiya ng Pilipinas. Upang mapaunlad ang impormal na sektor, ang gobyerno ng Pilipinas ay gumagawa ng mga hakbang upang makatulong sa pagbuo ng mga negosyo. Gayundin, ang gobyerno ay nag-aalok ng mga programa at mga serbisyo na makakatulong sa mga negosyo sa pagbuo ng kanilang mga negosyo at sa pagpapalakas ng kanilang mga produkto at serbisyo. Ang mga programa at serbisyo ay maaaring kabilang ang tulong sa pang-ekonomiyang pagtutulungan, tulong sa pangingisda, pang-agrikultura, pagtulong sa pagtatayo ng mga pabrika at mga kompanya, pagtulong sa pag-aaral, at iba pa.

Kahalagahan ng Impormal na Sektor sa Ekonomiya ng Pilipinas

Ang impormal na sektor ay mahalaga sa pagpapalakas ng ekonomiya ng Pilipinas. Ang impormal na sektor ay nagbibigay ng mga trabaho sa mga Pilipino, na nagbibigay ng pag-asa sa mga Pilipino na may mababang kita. Maaari ring magbigay ng pangkabuhayan para sa mga taong hindi karapat-dapat upang makakuha ng isang regular na trabaho. Ang impormal na sektor ay maaaring magbigay ng mga produkto at serbisyo sa mga kababayan nito sa ibang bansa, na makakatulong sa pagpapalakas ng ekonomiya ng Pilipinas. Ang impormal na sektor ay nag-aalok ng mga pagkakataon para sa mga Pilipino upang mag-negosyo at magkaroon ng kontrol sa kanilang sariling hanapbuhay. Gayundin, ang impormal na sektor ay nagbibigay din ng mga produkto at serbisyo na hindi mabibili sa mga regular na merkado.

Konklusyon

Ang impormal na sektor ay isang mahalagang bahagi ng ekonomiya ng Pilipinas. Ito ay nagbibigay ng mga trabaho sa mga Pilipino, na nagbibigay ng pag-asa sa mga Pilipino na may mababang kita. Maaari ring magbigay ng pangkabuhayan para sa mga taong hindi karapat-dapat upang makakuha ng isang regular na trabaho. Ang impormal na sektor ay nag-aalok din ng mga produkto at serbisyo na hindi mabibili sa mga regular na merkado. Ang pagpapaunlad ng impormal na sektor ay mahalaga sa pagpapalakas ng ekonomiya ng Pilipinas at sa pagbibigay ng mga pagkakataon para sa mga Pilipino upang mag-negosyo at magkaroon ng kontrol sa kanilang sariling hanapbuhay.

Related posts