Mga Funny Quotes Tagalog Na Magbibigay Sayo Ng Tawanan

Best Funny Tagalog Quotes. QuotesGram

Ang mga keyword ay dapat na nasa bawat talata, at dapat na nasa unang talata sa artikulo.

Ang funny quotes ay isang mahusay na paraan upang magpatawa sa mga taong mahal mo. Ang mga quotes na ito ay madalas na nagpapakita ng pagkakaiba-iba ng mga kultura at pananaw sa buhay. Kaya’t ang mga funny quotes na ito ay isang mahusay na paraan upang ibahagi ang iyong pagkakaiba-iba sa iba pa. Sa artikulong ito, ipapakita namin ang ilan sa mga pinakasikat na funny quotes tagalog na magbibigay sayo ng tawanan.

Read More

1. “Ang tao ay hindi gagawa ng masama kung ang kanyang mundo ay walang masama.”

Ang quote na ito ay isang magandang paalala para sa lahat na tayo ay may kapangyarihan na baguhin ang mundo sa pamamagitan ng pagtuturo sa iba na gumawa ng mabuti. Mahalaga na alalahanin na ang ating mundo ay binubuo ng pinagsamang pagkilos ng bawat isa. Kaya magandang isipin na ang bawat isa ay may kapangyarihan na baguhin ang mundo sa pamamagitan ng pagtuturo sa iba na gumawa ng mabuti.

2. “Ang pagiging mabuti ay mas mahusay kaysa sa pagiging malakas.”

Ang quote na ito ay isang paalala na ang pagiging mabuti ay mas mahalaga kaysa sa pagiging malakas. Mahalaga na tayo ay maging mabait at maging responsable sa bawat pagkilos natin. Sa ganitong paraan, tayo ay makakatulong sa iba na maging mas mabuting tao at maging responsable sa kanilang sariling pagkilos.

3. “Kung wala kang oras para sa iyong kaibigan, wala ring oras para sa iyong sarili.”

Ang quote na ito ay isang magandang paalala para sa lahat na ang pag-aalaga sa ating mga kaibigan ay isang mahalagang aspeto ng pagiging isang mabuting tao. Mahalaga na tayo ay magkaroon ng oras para sa ating mga kaibigan, at ito ay isang magandang paraan upang ipakita na mahal natin sila. Ito ay isang magandang paraan upang itaguyod ang isang magandang relasyon sa ating mga kaibigan.

4. “Kapag mayroon kang isang bagay na gusto mong gawin, gawin mo ito ngayon.”

Ang quote na ito ay isang magandang paalala para sa lahat na hindi tayo dapat maghintay para sa isang bagay na gusto natin. Mahalaga na tayo ay magkaroon ng lakas ng loob na gawin ang mga bagay na gusto natin. Ito ay isang magandang paraan upang makamit ang mga bagay na gusto natin at makamit ang mga bagay na gusto natin.

5. “Ang pag-asa ay isang mahusay na mag-anak sa pag-asa.”

Ang quote na ito ay isang magandang paalala para sa lahat na ang pag-asa ay isang mahalagang bagay sa buhay. Mahalaga na tayo ay manatiling positibo sa bawat pagkakataon. Ito ay isang magandang paraan upang makamit ang mga bagay na gusto natin at makamit ang mga bagay na gusto natin. Kapag tayo ay may pag-asa, tayo ay mas malamang na makamit ang mga bagay na nagtatrabaho para sa atin.

6. “Ang pag-ibig ay isang bagay na dapat ipagmalaki, hindi ipagtatakpan.”

Ang quote na ito ay isang magandang paalala para sa lahat na ang pag-ibig ay isang napakahalagang bagay na dapat ipagmalaki. Mahalaga na tayo ay magpakita ng pag-ibig sa bawat pagkakataon. Ito ay isang magandang paraan upang makamit ang mga bagay na gusto natin at makamit ang mga bagay na gusto natin. Ang pag-ibig ay isang napakahalagang bagay na dapat ipagmalaki.

7. “Ang pagiging masaya ay mas mahalaga kaysa sa pagiging perpekto.”

Ang quote na ito ay isang magandang paalala para sa lahat na ang pagiging masaya ay mas mahalaga kaysa sa pagiging perpekto. Mahalaga na tayo ay maging masaya sa bawat pagkakataon. Ito ay isang magandang paraan upang makamit ang mga bagay na gusto natin at makamit ang mga bagay na gusto natin. Ang pagiging masaya ay mas mahalaga kaysa sa pagiging perpekto.

Konklusyon

Ang mga funny quotes tagalog ay isang mahusay na paraan upang magpatawa sa mga taong mahal mo. Ang mga quotes na ito ay madalas na nagpapakita ng pagkakaiba-iba ng mga kultura at pananaw sa buhay. Ang artikulong ito ay ibinigay ang ilang mga pinakasikat na funny quotes tagalog na magbibigay sayo ng tawanan. Mahalaga na tayo ay manatiling positibo sa bawat pagkakataon, at magpakita ng pag-ibig at pag-aalaga sa ating mga kaibigan. Ang pagiging masaya ay mas mahalaga kaysa sa pagiging perpekto. Ang pagiging mabuti ay mas mahalaga kaysa sa pagiging malakas. Ang kapangyarihan na baguhin ang mundo ay nasa atin, kaya magandang isipin na ang bawat isa ay may kapangyarihan na baguhin ang mundo sa pamamagitan ng pagtuturo sa iba na gumawa ng mabuti.

Related posts