Authorization Letter: Ano Ang Kasama At Paano Gumawa?

46 Authorization Letter Samples & Templates Template Lab

Ang isang Authorization Letter o liham ng pagpayag ay isang uri ng liham o dokumento na naglalarawan ng kapangyarihan o karapatan na ibinibigay ng isang tao sa isang tao o organisasyon upang magsagawa ng isang tiyak na gawain sa pangalan ng pinahintulutan. Maaaring maging isang simpleng proseso, ngunit mahalaga na maging maayos ang pagkakasunod-sunod ng mga proseso upang maiwasan ang mga problema. Sa artikulong ito, tatalakayin natin kung ano ang dapat kasama at paano gumawa ng isang Authorization Letter.

Mga Kasamang Detalye sa Liham ng Pagpayag

Ang mga detalyeng dapat isama sa isang Authorization Letter ay depende sa layunin at gawain na itinakda. Gayunpaman, ang ilan sa mga pangunahing detalye ay kinabibilangan ng mga sumusunod:

 • Pangalan ng nagpapahintulot
 • Pangalan ng pinahintulutan
 • Mga detalye tungkol sa layunin at gawain na ibinigay
 • Mga limitasyon at tiyak na mga patakaran na dapat sundin
 • Petsa at oras ng pagpasok ng epekto
 • Petsa ng pagtatapos ng epekto
 • Pirma ng nagpapahintulot

Paano Gumawa ng Authorization Letter

Ang paglikha ng isang Authorization Letter ay hindi masyadong mahirap at maaaring gawin sa ilang mga hakbang. Ang mga hakbang na ito ay maaaring sumama sa mga sumusunod:

 1. Magsimula sa pagtatakda ng layunin at gawain na ibibigay ng nagpapahintulot. Ang layunin o gawain ay dapat na malinaw na nakasaad sa lahat ng mga detalye ng liham.
 2. Pangalagaan ang mga detalye ng mga partido na naghahain at pinahihintulutan. Suriin ang mga detalye at tiyaking tumpak at tama ito.
 3. Idagdag ang mga limitasyon at mga patakaran na dapat sundin. Ang limitasyon at patakaran ay dapat na malinaw na nakasaad sa lahat ng mga detalye ng liham.
 4. Idagdag ang mga petsa sa liham. Ang petsa at oras ng pagpasok ng epekto, at petsa ng pagtatapos ng epekto ay dapat na nakasaad sa lahat ng mga detalye ng liham.
 5. I-verify ang lahat ng mga detalye. Tiyaking tumpak ang lahat ng mga detalye at magpasya kung ang lahat ay nababagay sa layunin.
 6. Pirmahan ang liham ng pagpayag. Makakatulong ito upang ipakita na ang nagpapahintulot ay sumang-ayon sa lahat ng mga detalye.
 7. I-print o ipadala ang liham ng pagpayag. Maaari mong itakda kung gusto mo itong ipadala sa pamamagitan ng poste o email.

Konklusyon

Ang isang Authorization Letter o liham ng pagpayag ay isang uri ng liham o dokumento na naglalarawan ng kapangyarihan o karapatan na ibinibigay ng isang tao sa isang tao o organisasyon upang magsagawa ng isang tiyak na gawain sa pangalan ng pinahintulutan. Ang mga detalye na kasama sa isang Authorization Letter ay depende sa layunin at gawain na itinakda. Gayunpaman, ang mga pangunahing detalye ay kinabibilangan ng mga pangalan ng mga partido na naghahain, layunin at gawain, mga limitasyon at patakaran, mga petsa, at pirma ng nagpapahintulot. Ang paglikha ng isang Authorization Letter ay hindi masyadong mahirap at maaaring gawin sa ilang hakbang. Ang pagpirma ng liham ng pagpayag ay mahalaga upang ipakita na ang nagpapahintulot ay sumang-ayon sa lahat ng mga detalye.

Related posts