Ano Ang Pang Abay?

Spire Ano ang Pangabay?

Ang pang-abay o panuring ay isang uri ng salitang nagbibigay ng karagdagang kahulugan o kasarian sa ibang salita. Ito ay nagbibigay suporta sa ibang salita upang lubusan nating maunawaan ang mga salita at pangungusap na ginagamit. Ang pang-abay ay maaaring maiugnay sa iba’t ibang salita, halimbawa, pandiwa, pang-uri, panghalip, atbp. Ang mga pang-abay ay nagdaragdag ng pagkahulog at makikita sa iba’t ibang bahagi ng pangungusap.

Mga Uri ng Pang Abay

Ang mga pang-abay ay maaaring maiugnay sa iba’t ibang salita. Ang mga pang-abay ay maaaring maiugnay sa pandiwa, pang-uri, panghalip, atbp. Ang mga pang-abay ay maaaring maiugnay sa iba’t ibang bahagi ng pangungusap. Ang mga sumusunod ay ang iba’t ibang uri ng mga pang-abay:

Read More

Mga Halimbawa ng Pang Abay

 • Pang-uri
  • Bilog, malaki, maliit, mataas, masikip
 • Pandiwa
  • Umakyat, lumipad, tumakbo, sumigaw, umiiyak
 • Panghalip
  • Ako, ikaw, siya, sila, tayo
 • Mga Tanong
  • Sino, ano, saan, kailan, bakit

Kung Paano Ginagamit ang Pang Abay

Ang mga pang-abay ay maaaring maiugnay sa iba’t ibang bahagi ng pangungusap upang mabigyang kontiks at komportable ang pangungusap. Ang mga pang-abay ay maaaring magdagdag ng mga pagkahulog sa pangungusap. Halimbawa, sa pangungusap na “Ako ay naglalakad sa park”, ang pandiwa na “naglalakad” ay ang pang-abay. Ang pang-abay ay dapat magdagdag ng mga karagdagang kahulugan sa mga salita ng pangungusap.

Ano ang Pang Abay sa Tagalog?

Ang mga pang-abay sa Tagalog ay maaaring maiugnay sa iba’t ibang salita at bahagi ng pangungusap. Ang mga pang-abay sa Tagalog ay maaaring maiugnay sa pandiwa, pang-uri, panghalip, atbp. Ang mga sumusunod ay ang mga halimbawa ng mga pang-abay sa Tagalog:

 • Pang-uri
  • Malakas, matamis, mainit, marumi, masikip
 • Pandiwa
  • Lumakad, lumipad, tumakbo, sumigaw, umiyak
 • Panghalip
  • Ako, ikaw, siya, sila, tayo
 • Mga Tanong
  • Sino, ano, saan, kailan, bakit

Pagtatapos

Ang mga pang-abay ay isang uri ng salita na nagbibigay ng karagdagang kahulugan o kasarian sa ibang salita. Ang mga pang-abay ay maaaring maiugnay sa pandiwa, pang-uri, panghalip, atbp. Ang mga pang-abay ay maaaring maiugnay sa iba’t ibang bahagi ng pangungusap. Ang pang-abay ay nagdaragdag ng pagkahulog at makikita sa iba’t ibang bahagi ng pangungusap. Ang mga pang-abay ay kapaki-pakinabang sa pagkakaintindi at pagkakapantay-pantay ng mga pangungusap. Ang pang-abay ay isang mahalagang bahagi ng wika na dapat nating matutunan at gamitin sa tamang pamamaraan.

Related posts