Ano Ang Pandiwa?

Pandiwa

Ang pandiwa ay isang salitang ginagamit sa wika upang ipahayag ang diwa o damdamin. Ang pandiwa ay binubuo ng hugis, sukat, at anyo. Sa Tagalog, ang pandiwa ay maaaring maging asal, panlapi, o pang-uri. Ang pangungusap ay binubuo ng isang pandiwa o higit pa. Hinihimok ito ng mga katutubong salitang Tagalog upang ipahayag ang diwa o damdamin.

Mga Uri ng Pandiwa

Ang pandiwa ay maaaring ganap o hindi ganap. Ang ganap na pandiwa ay binubuo ng isang salita, samantalang ang hindi ganap ay binubuo ng dalawang o higit pang salitang magkasama. Ang mga ganap na pandiwa ay maaaring maging asal, panlapi, o pang-uri. Ang mga hindi ganap na pandiwa ay maaari ring maging asal, panlapi, o pang-uri. Ang mga pandiwa ay maaaring maging pang-abay, pangatnig, o pang-ukol. Ang mga asal na pandiwa ay mga salitang naglalarawan sa kilos o galaw. Ang mga panlapi na pandiwa ay mga salitang naglalarawan sa mga pangngalan o mga pang-uri. Ang mga pang-uri na pandiwa ay mga salitang naglalarawan sa mga bagay o pangyayari.

Mga Halimbawa ng Pandiwa

Ang mga sumusunod ay mga halimbawa ng pandiwa: maglakad, magsulat, tumawa, tumakbo, tumalon, tumingin, magbasa, magluto, magdala, maglinis, maglaro, maglibang, mag-alala, maging aktibo, maging masaya, maging maligaya, maging matiyaga, maging maayos, maging matapat, maging maunawa, maging mabait, maging mapagbigay, maging makabayan, maging makatao, maging maimpluwensya, maging makadiyos, maging makabansa, maging makatao, maging mahusay.

Kahalagahan ng Pandiwa

Ang pandiwa ay isang mahalagang bahagi ng wika. Ito ay nagbibigay ng kahulugan sa mga pangungusap at nagpapahayag ng diwa o damdamin. Ito rin ay nagbibigay ng direksyon sa pagkakasunod-sunod ng mga salita sa isang pangungusap. Ang pandiwa ay nagpapalawak ng kaalaman ng isang tao sa wika at nagpapabuti sa pagiging komportable ng isang tao sa pag-uusap. Ito rin ay nagpapalawak ng kaalaman ng isang tao sa mga pag-uugali at relasyon sa ibang tao sa lipunan.

Konklusyon

Ang pandiwa ay isang mahalagang bahagi ng wika na nagbibigay ng kahulugan sa mga pangungusap at nagpapahayag ng diwa o damdamin. Ito ay binubuo ng hugis, sukat at anyo. Ang mga pandiwa ay maaaring maging ganap o hindi ganap, asal, panlapi, o pang-uri. Ang pandiwa ay nagbibigay ng direksyon sa pagkakasunod-sunod ng mga salita sa isang pangungusap at nagpapalawak ng kaalaman ng isang tao sa wika. Ang pandiwa ay isang mahalagang bahagi ng wika na kailangang malaman upang makapagpalawak ng kaalaman sa wika at pagiging komportable sa pag-uusap.

Related posts