Ano Ang Pabula?

Ano Ang Pabula

Ang pabula ay isa sa mga pinakapopular na anyo ng panitikan. Binubuo ito ng mga kuwento na may simpleng aral na maaaring matutuhan ng mga mag-aaral. Ang mga kuwento ay karaniwang binubuo ng mga hayop na nag-uusap at nagagawa ng mga bagay na karaniwang hindi nila gawin sa totoong buhay. Nasa mga kuwentong ito ang mga aral na maaaring matutuhan ng mga bata. Ang mga aral ay kadalasang nagsasabi sa mga bata kung ano ang tama at ano ang mali.

Ang mga pabula ay karaniwang binubuo ng isang simpleng kuwento na may isang aral na nakikita sa dulo. Ang mga aral na ito ay nag-uuwi sa mga bata ng mga mensahe tungkol sa moralidad, etika, responsibilidad, at pag-iisip. Dapat tandaan na ang mga pabula ay hindi lamang para sa mga bata. Ang mga pabula ay maaaring maging kapaki-pakinabang sa mga matatanda din. Ang mga pabula ay maaaring maging isang napakalaking tulong sa pagpapaunlad ng mga kakayahan ng pag-iisip ng isang tao at sa pagtuturo ng mga aral tungkol sa moralidad.

Mga Halimbawa ng Mga Pabula

Ang mga pabula ay kadalasang binubuo ng isang simpleng kuwento na may isang aral na maaaring matutunan ng mga mag-aaral. Narito ang ilan sa mga pinakatanyag na pabula na matatagpuan sa buong mundo:

 • Ang talang nagbibigay ng maraming tubig ay malapit na maglaho.
 • Ang sumisigaw sa kabilugan ng mundo ay walang sinasagot.
 • Ang pag-uusap sa mga daga ay hindi nagbibigay ng resulta.
 • Ang masama ay hindi nagtagal.
 • Ang masipag ay nagtatagumpay.
 • Ang walang pag-asa ay walang pag-asa.
 • Ang pagkakataon ay hindi laging dumaraan sa pinto.
 • Ang pag-ibig ay nagbibigay ng lakas.
 • Ang masama ay nagdudulot ng sariling pagbagsak.
 • Ang lahat ay may karapatang maging masaya.
 • Ang kapayapaan ay nagmumula sa loob.

Mga Aral na Natutuhan sa Pabula

Ang mga aral na natutuhan sa mga pabula ay maaaring maging kapaki-pakinabang sa mga mag-aaral. Ang mga aral na ito ay maaaring maging tulay sa pagbuo ng isang mas malinaw na pag-unawa sa moralidad at etika. Narito ang ilan sa mga aral na maaaring matutuhan sa mga pabula:

 • Huwag maging mapagmataas at maging kabait sa lahat.
 • Huwag maging mapaghimagsik at magpakumbaba sa lahat.
 • Pahalagahan ang kahusayan at mamuhunan sa iyong sarili.
 • Huwag tumira sa mga bagay na hindi mo kayang gawin.
 • Huwag maging kapos ng pag-iisip at maging masipag sa trabaho.
 • Huwag maging mapagmataas at malinaw sa iyong mga damdamin.
 • Huwag maging mapag-uukulan at palaging maging tapat sa sarili.
 • Magsikap para sa kapayapaan at huwag maging masama sa iba.
 • Huwag maging kapos ng pag-iisip at palaging maging matiyaga.
 • Huwag maging mapaghimagsik at palaging maging mabuting halimbawa.
 • Magkaroon ng pag-asa at huwag mawalan ng pag-asa.

Kahalagahan ng Pabula

Ang mga pabula ay may mahalagang papel sa pagtuturo ng mga aral sa mga bata. Ang mga kuwentong ito ay maaaring maging kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng mga aral tungkol sa moralidad, etika, responsibilidad, at pag-iisip. Ang mga pabula ay maaaring maging isang napakalaking tulong sa pagpapaunlad ng mga kakayahan ng pag-iisip ng isang tao at sa pagtuturo ng mga aral tungkol sa moralidad. Ang mga kuwentong ito ay maaaring maging kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng mga aral tungkol sa kung ano ang tama at ano ang mali. Kaya, dapat bigyang pansin ng mga magulang ang mga pabula at gamitin ito sa pagtuturo at pagpapaunlad sa mga bata.

Mensahe

Ang mga pabula ay isa sa pinaka-malawak na ginagamit na anyo ng panitikan sa lahat ng panahon. Ang mga kuwentong ito ay karaniwang binubuo ng mga hayop na nag-uusap at nagagawa ng mga bagay na karaniwang hindi nila gawin sa totoong buhay. Ang mga kuwentong ito ay may simpleng aral na maaaring matutuhan ng mga mag-aaral. Ang mga aral na ito ay nag-uuwi sa mga bata ng mga mensahe tungkol sa moralidad, etika, responsibilidad, at pag-iisip. Ang mga pabula ay maaaring maging isang napakalaking tulong sa pagpapaunlad ng mga kakayahan ng pag-iisip ng isang tao at sa pagtuturo ng mga aral tungkol sa moralidad. Kaya, dapat bigyang pansin ng mga magulang ang mga pabula at gamitin ito sa pagtuturo at pagpapaunlad sa mga bata.

Related posts