Ano Ang Heograpiya?

Ano Ang Heograpiya PDF

Heograpiya o heograpiya ay isang siyentipikong kabuuan ng pag-aaral ng lupa at ang mga tao, hayop at halaman sa lupa. Heograpiya ay may tatlong pangunahing dimensyon: lugar, espasyo at pamayanan. Ang isa sa mga pinaka-popular na disiplina ng heograpiya ay ang heograpiyang pulitikal, na tumutukoy sa mga guilds, estado at mga organisasyon, na pangunahin ay mga kasalukuyang mga estado. Ang heograpiya ay isang disiplina na binubuo ng iba’t ibang mga sub-disiplina. Ang iba’t ibang mga pag-aaral na heograpikal ay binubuo ng iba’t ibang mga disiplina tulad ng geografiyang sosyal, heograpiyang ebolusyon, heograpiyang kultural at iba pa.

Heograpiyang Sosyal

Ang heograpiyang sosyal ay tumutukoy sa mga pag-aaral ng mga populasyon, mga komunidad, mga grupo at mga organisasyon. Ang heograpiyang sosyal ay nagbibigay ng isang pagtingin sa kung paano ang kapaligiran, ang lupa at ang mga tao ay nagkakaugnay sa isa’t isa. Ang heograpiyang sosyal ay nagpapakita ng mga paggalaw ng mga tao sa lupa at ng mga pagbabago sa kanilang kapaligiran. Mga halimbawa ng mga pag-aaral na heograpikal ay ang pag-aaral ng mga pamayanan, pag-aaral ng mga migrasyon, pag-aaral ng mga industriya, pag-aaral ng mga komunidad ng kultura, at iba pa.

Heograpiyang Ebolusyon

Ang heograpiyang ebolusyon ay tumutukoy sa pagbabago ng mga pamayanan, mga lugar at mga kapaligiran sa pamamagitan ng oras. Ang pag-aaral ng heograpiyang ebolusyon ay nagpapahiwatig ng mga pangunahing pangyayari na nangyayari sa mga lugar at sa mga makasaysayang kaganapan na nakakaapekto sa mga lugar sa panahon. Ang heograpiyang ebolusyon ay pangunahing nakatuon sa mga pag-aaral tungkol sa mga pagbabago sa mga pamayanan at sa mga lugar. Ang heograpiyang ebolusyon ay maaaring mag-focus sa mga pangunahing pag-aaral tungkol sa mga pagbabago sa mga lugar, tulad ng iba’t ibang mga pagbabago sa iba’t ibang mga lugar, tulad ng heograpiyang panlipunan at ebolusyon, pag-aaral ng heograpiyang kultural, pag-aaral ng heograpiyang pang-ekonomiya, at iba pa.

Heograpiyang Kultural

Ang heograpiyang kultural ay tumutukoy sa pag-aaral ng mga kultura sa isang partikular na lugar. Ang heograpiyang kultural ay nagpapakita ng kung paano ang mga kultura ay nagkakaugnay sa kapaligiran at sa mga lugar na kanilang kinabibilangan. Ang pag-aaral ng heograpiyang kultural ay tumutukoy sa pag-aaral ng mga kultura sa iba’t ibang mga lugar. Ang heograpiyang kultural ay nagbibigay ng pagtingin sa kung paano ang mga kultura ay nagkakaiba mula sa isa’t isa at kung paano ang mga ito ay nakakaapekto sa mga lugar na kanilang kinabibilangan. Ang heograpiyang kultural ay maaaring mag-focus sa mga pag-aaral tungkol sa mga kultura, tulad ng mga pag-aaral ng kulturang-bansa, pag-aaral ng mga kulturang-linggwistiko, pag-aaral ng mga kulturang-relihiyon, pag-aaral ng mga kulturang-ekonomiko, at iba pa.

Konklusyon

Sa pangkalahatan, ang Heograpiya ay isang disiplina na binubuo ng iba’t ibang mga sub-disiplina, na nagpapakita ng mga pag-aaral tungkol sa mga lugar, mga kapaligiran, mga populasyon, mga komunidad, mga grupo at mga organisasyon. Ang heograpiyang sosyal ay tumutukoy sa pag-aaral ng mga populasyon, mga komunidad, mga grupo at mga organisasyon. Ang heograpiyang ebolusyon ay tumutukoy sa pagbabago ng mga pamayanan, mga lugar at mga kapaligiran sa pamamagitan ng oras. Ang heograpiyang kultural ay tumutukoy sa pag-aaral ng mga kultura sa isang partikular na lugar. Ang heograpiya ay mahalaga sa pag-unawa sa mga lugar at ang mga tao sa mga lugar, at kung paano ang mga tao ay nakikipag-ugnayan sa kanilang kapaligiran. Ang heograpiya ay nagbibigay ng isang komprehensibong pagtingin sa kung paano ang mga lugar ay nagkaka-ugnay sa isa’t isa at kung paano ang mga tao ay nagkaka-ugnay sa kanilang kapaligiran.

Related posts