Ano Ang Climate Change?

Climate change 2015 'shattered' global temperature record by wide

Ang Climate Change ay isang pangunahing katotohanan na kailangang harapin ng lahat ng mga bansa sa mundo. Ito ay isang pagbabago sa klima o panahon sa isang partikular na lugar sa mundo. Ang pagbabago ay maaaring maging natural o maaaring mabuting o masama. Ang Climate Change ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa ating kalikasan, buhay ng tao at sa mga paraan ng pamumuhay. Ang pagbabago sa klima ay maaaring magresulta sa pagbabago sa paglikas, pagtaas ng temperatura, pagbabago sa ulan at iba pa.

Mga Sanhi ng Climate Change

Ang Climate Change ay maaaring maging natural o maaaring mabuting o masama. Ang natural na Climate Change ay maaaring magresulta mula sa pag-init at pag-cool ng lupa, pag-init at pag-cool ng hangin, pagbabago sa alon, pagbabago sa kalikasan, pagbabago sa mga halaman at hayop, at iba pa. Ngunit ang pinaka-karaniwang sanhi ng Climate Change ay ang pag-init ng mundo dahil sa greenhouse gases na tinatawag na greenhouse effect. Ang greenhouse effect ay nangyayari kapag ang mga greenhouse gases na galing sa mga pabrika, transportasyon, paggawa ng enerhiya, at iba pa ay naka-trap sa atmospera. Ang mga greenhouse gases ay nag-iimbak ng init mula sa araw at nagpapataas ng temperatura sa atmospera. Ang pangmatagalang pagtaas ng temperatura ay nagiging dahilan ng Climate Change.

Mga Epekto ng Climate Change

Ang Climate Change ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa kalikasan, buhay ng tao at sa mga paraan ng pamumuhay. Ang pangmatagalang pagtaas ng temperatura ay nagresulta sa pagtaas ng antas ng tubig sa dagat, pagbabago sa ulan, pagbabago sa kondisyon ng panahon, pagbabago ng pag-ulan at pag-init, pagbabago sa oras ng pag-ulan, pagbabago sa pattern ng pag-ulan, paglala ng bagyo at iba pa. Inaasahan ding magkaroon ng pagbabago sa mga halaman, hayop at buhay ng tao. Ang pagbabago sa klima ay maaaring magresulta sa mga pagbaha, pagkawala ng mga bundok, pagbabago sa ekolohiya ng mga ibon, paglala ng mga sakit, pagbabago sa mga ecosystem at iba pa.

Kung Paano Mag-abot ng Climate Change

Ang pagharap sa Climate Change ay isang mahalagang isyu sa kasalukuyan at sa hinaharap. Ang mga pamahalaan, organisasyon, at mga indibidwal ay dapat magtulung-tulong upang maiwasan ang masamang epekto ng Climate Change. Ang mga pamahalaan ay dapat magpasa ng mga batas at regulasyon upang mapigil ang pag-init ng mundo. Ang mga organisasyon ay dapat magkaloob ng mga teknolohiya at programa upang mabawasan ang greenhouse gas emissions. Ang mga indibidwal ay dapat maging maingat sa kanilang mga gawi sa pamumuhay at maging responsableng mamamayan. Ang mga indibidwal ay dapat mag-eksperimento sa mga bagong teknolohiya at mga programa upang mabawasan ang greenhouse gas emissions at maiwasan ang Climate Change.

Conclusion

Ang Climate Change ay isang mahalagang isyu na kailangang harapin ng lahat ng mga bansa sa mundo. Ang Climate Change ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa kalikasan, buhay ng tao at sa mga paraan ng pamumuhay. Ang Climate Change ay maaaring maging natural o maaaring mabuting o masama. Upang maiwasan ang Climate Change, ang mga pamahalaan, organisasyon, at mga indibidwal ay dapat magtulung-tulong upang mabawasan ang greenhouse gas emissions at maiwasan ang Climate Change. Ang mga indibidwal ay dapat maging maingat sa kanilang mga gawi sa pamumuhay at maging responsableng mamamayan.

Related posts